ห้องสมุด ออนไลน์
ถาม-ตอบ
Welcome Guest [3.89.87.12]
อีเมลล์
รหัสผ่าน
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียนใหม่
 
 
เจ้ากรรมนายเวร

"ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้ไปให้แก่พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ผู้ล่วงลับไปแล้วตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย" เจ้ากรรมนายเวรในคำกรวดน้ำข้างต้นนี้หมายความถึงบุคคล 2 พวก คือพวกหนึ่งเป็นผู้ที่มีกรรมมีเวรติดตัวไป กล่าวคือในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้ทำความชั่วไว้ ตายไปจึงได้รับผลเป็นทุกข์อยู่ในภพภูมิที่ตนเกิด เช่น นรก เปรต เป็นต้น อีกพวกหนึ่งคือผู้ที่เคยผูกเวรจองกรรมไว้ เช่น เคยฆ่ากันไว้ เคยฉ้อโกงไว้ เคยผิดใจกัน หรือเคยอาฆาตกันไว้ ทั้งสองพวกนี้ เรืยกว่า "เจ้ากรรมนายเวร" การกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับส่วนบุญที่ตนทำด้วยนี้ถือว่า เป็นการให้อภัยแก่กัน จะได้หมดเวรหมดกรรมกันไป และเป็นการแสดงน้ำใจที่กว้างขวางของผู้ทำบุญกรวดน้ำด้วย.
 (จากหนังสือ คำวัด หน้า 179 ) พระธรรมกิตติวงศ์(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9 ราชบัณฑิต)
 
 
บทความอื่นๆ ::
ประวัติวันสงกรานต์
ประเพณีสวดพระอภิธรรม
เจ้ากรรมนายเวร
ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา
วิจัย (ใจ)
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
ชาดก คือ ?
นิกายสำคัญของพระพุทธศาสน
 
   [กลับไปหน้าก่อน]
 
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ห้องสมุดออนไลน์ บทความออนไลน์ WebBoard Link