ห้องสมุด ออนไลน์
ถาม-ตอบ
Welcome Guest [3.89.87.12]
อีเมลล์
รหัสผ่าน
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียนใหม่
 
 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา

ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือ พระพุทธศาสนา และเป็นแหล่งที่ พระพุทธศาสนา เจริญรุ่งเรืองมานับพันปี ตามหลักฐานทางโบราณคดีและวรรณกรรม ศิลาจารึก สืบทอดมาถึงปัจจุบันซึ่งถือได้ว่า ประเทศไทยประเทศเดียวที่ประชากร ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ในทุก ระดับชั้น ทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากจะอุปถัมภ์ บำรุง และสร้างศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ในประเทศไทยแล้ว ยังได้เผยแพร่ สร้างศรัทธาและ เกื้อหนุนอุปถัมภ์ บำรุงพระพุทธศาสนา ในประเทศอื่นๆ เช่น บังคลาเทศ เนปาลอีกด้วย
 ไม่ปรากฎผู้แต่ง
 
 
บทความอื่นๆ ::
ประวัติวันสงกรานต์
ประเพณีสวดพระอภิธรรม
เจ้ากรรมนายเวร
ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา
วิจัย (ใจ)
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
ชาดก คือ ?
นิกายสำคัญของพระพุทธศาสน
 
   [กลับไปหน้าก่อน]
 
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ห้องสมุดออนไลน์ บทความออนไลน์ WebBoard Link