ห้องสมุด ออนไลน์
ถาม-ตอบ
Welcome Guest [3.237.61.235]
อีเมลล์
รหัสผ่าน
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียนใหม่
 
 
การป้องกันการแพร่เระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


“พุทธมณฑล งดจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และงดใช้สถานที่ในการออกกำลังกาย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ”
   ประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล
   
 
ข่าวอื่นๆ ::
นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนา
ชาดก คือ ?
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
วิจัย (ใจ)
ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา
ระเบียบห้องสมุด
โครงการพบพระพบธรรม
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯแต่งตั้ง ผอ.พศ.(๑๘ก.พ.๖๓)
ยกเลิก
การป้องกันการแพร่เระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
กิจกรรม ๕ ส และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
งานพุทธมณฑลรำลึก ปีที่ ๖๕
งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
 
   [กลับไปหน้าก่อน]
 
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ห้องสมุดออนไลน์ บทความออนไลน์ WebBoard Link