ห้องสมุด ออนไลน์
ถาม-ตอบ
Welcome Guest [3.231.230.177]
อีเมลล์
รหัสผ่าน
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียนใหม่
 
 
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯแต่งตั้ง ผอ.พศ.(๑๘ก.พ.๖๓)


วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายณรงค์ ทรงอารมณ์) และพิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช ๒๕๖๓ พระราชทาน สำหรับความสุขปีใหม่ -นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี -นายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนเลขานุการกรม อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ -ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดกรวยสักการะ กราบถวายบังคม รับ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ -ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม :ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล
   แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   
 
ข่าวอื่นๆ ::
นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนา
ชาดก คือ ?
โลกร่มเย็นด้วยพระพุทธมนต์
วิจัย (ใจ)
ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา
ระเบียบห้องสมุด
โครงการพบพระพบธรรม
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯแต่งตั้ง ผอ.พศ.(๑๘ก.พ.๖๓)
ยกเลิก
การป้องกันการแพร่เระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
กิจกรรม ๕ ส และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
งานพุทธมณฑลรำลึก ปีที่ ๖๕
งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
วันลอยกระทง
กำเนดการงานเปิดป้ายพระนาม
สวัสดีปีใหม่๒๕๖๔
 
   [กลับไปหน้าก่อน]
 
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ห้องสมุดออนไลน์ บทความออนไลน์ WebBoard Link